ProteinyProteiny (označují se také jako bílkoviny) patří mezi základní stavební kameny lidského těla. Jsou složené z menších jednotek, kterým se říká aminokyseliny. Proteiny jsou pro člověka nesmírně důležité a nepostradatelné živiny, které jsou nezbytné pro jeho zdravý vývoj. V lidském těle se podílí na stavbě a obnově tkání, tvorbě hormonů, tvorbě erytrocytů a imunitě. Denní doporučená dávka proteinů je cca 10 až 15 procent dodávané energie, což je asi 0,8 gramů bílkovin na jeden kilogram tělesné hmotnosti. Proteiny přijímáme především z potravin, ale dodat je tělu můžeme i z různých potravinových doplňků a speciální výživy. Zvláště sportovci, kteří potřebují zvýšené množství proteinů pak užívají tyto potravinové doplňky, ať už ve formě různých koktejlů nebo tyčinek apod. Naopak lidé s onemocněním ledvin by měli konzumovat proteiny v omezeném množství – pro ně je vhodná nízkoproteinová dieta, u které je příjem proteinů omezen na polovinu běžného množství.

Sháníte doplňky stravy na prostatu? 100% čistá přírodní bio chlorella ADVANCE.

Proteiny a jejich základní vlastnosti

Jak už jsme si řekli, jednotlivé proteiny jsou složeny z většího množství aminokyselin. Tyto aminokyseliny jsou v nich vzájemně spojeny aminoskupinami –NH2 a karboxylovými skupinami -COOH amidovou vazbou -NH-CO-. Tuto vazbu u proteinů označujeme jako peptidová vazba.

Podle počtu aminokyselin navázaných v molekule pak tyto látky rozdělujeme na oligopeptidy, polypeptidy a proteiny.

Oligopeptidy jsou peptidy, jejichž molekula je složená ze dvou až deseti aminokyselin. Patří mezi ně např. aspartam, amanitin, falacidin nebo glutathion. Oligopeptidy dále rozlišujeme podle počtu aminokyselin na dipeptidy, tripeptidy, tetrapeptidy, pentapeptidy, hexapeptidy, heptapeptidy, oktapeptidy, nonapeptidy a dekapeptidy.

Polypeptidy jsou peptidy, které jsou složeny z minimálně jedenácti aminokyselin. Vznikají v buňce translací na ribozomu.

Struktura proteinů

Proteiny mají celkem čtyři typy struktury. Jedná se o strukturu primární, sekundární, terciární a kvartérní.

Primární struktura proteinů je určena pořadím aminokyselin v polypeptidovém řetězci. Tato struktura určuje chemické vlastnosti proteinu a determinuje vyšší struktury.

Sekundární struktura proteinů znamená prostorové uspořádání polypeptidového řetězce mezi několika aminokyselinami, které jdou po sobě. Poprvé byla sekundární struktura určena ve třicátých a čtyřicátých letech dvacátého století. Rozlišujeme několik jejích stavebních motivů – alfa šroubovice, struktura skládaného listu, otočka, neuspořádaná struktura atd.

Terciární struktura proteinů je pojem, kterým označujeme trojrozměrné uspořádání řetězce peptidů. V bioinformatice se jedná o celý řetězec, zatímco u sekundární struktury jde pouze o jeho část.

Kvartérní struktura proteinů souvisí se složitějšími proteiny, které jsou složeny z proteinových aglomerátů. Tato struktura pak řeší prostorové uspořádání podjednotek v těchto aglomerátech. Objevuje se např. u lidské DNA polymerázy nebo u fibril kolagenu.Vitamíny a minerály jsou důležitá složka potravy. Hubnutí zdravě, efektně a s úsměvem. Kvalitní sportovní výživa a suplementy pro Vaši vysněnou postavu.

Proteiny a jejich symetrie

Proteiny mají obvykle prvky symetrie v oblasti spoje. Rozlišujeme dva typy symetrií – cyklickou a diedrální.

Cyklická symetrie je nejjednodušším typem symetrií a označujeme ji Cn. Písmeno n pak udává počet protomerů, které jsou uspořádány v kruhu, jenž je středem symetrie. Nejčastějším druhem cyklické symetrie je C2 symetrie, u které jsou dvě podjednotky přímo naproti sobě. Cyklické symetrie s vyšším počtem protomerů nejsou tak časté a vyskytují se jen zřídka.

Diedrální symetrie je složitějším typem symetrií a značíme ji jako Dn. Dimery zde tvoří dvě cyklicky symetrické poloviny, z nichž jedna leží nad a druhá pod rovinou symetrie. Střed symetrie pak najdeme v půlce spojnice středů symetrie obou dvou symetricky cyklických polovin. Polypeptidy, které mají toto uspořádání, se dají lehce disociovat na dva cyklicky symetrické oligomery. K další disociaci na protomery už pak většinou nedochází.

Nejdůležitější proteiny

Kolagen patří mezi extracelulární skleroproteiny. Není rozpustný ve vodě a jedná se o základní stavební hmotu pojivových tkání. V tělech savců tvoří 25-30 % všech proteinů a je také složkou mezibuněčné hmoty. Jeho molekula je složená především z glycinu, prolinu, hydroxyprolinu a hydroxylysinu. Kolagen má významnou roli mj. při stárnutí organismu. Rozlišujeme celkem 27 typů kolagenu – nejdůležitější z nich je kolagen typu I, který se nachází v pokožce, šlachách, zubech a kostech. Tvoří až 90 procent všech kolagenů v organismech a má velké využití i v průmyslu – je součástí řady potravinových doplňků a kosmetiky. Kolagen typu II je obsažen v chrupavkách. Oba patří mezi kolageny tvořící vlákna (spolu s kolageny III, V, XI, XXIV a XXVII). Do další skupiny pak patří kolageny tvořící sítě.

Kolagen se využívá hlavně v potravinářství – dělá se z něho želatina, používá se k výrobě střívek na uzeniny atd. Kromě potravinářství se běžně používá také v kosmetice, plastické chirurgii, orgánovém inženýrství atd.

Elastin řadíme mezi ve vodě nerozpustné skleroproteiny. Je roztroušen v mimobuněčném prostoru různých orgánů a je to základní složka některých typů vaziva. Elastin se skládá zejména z glycinu, alaninu, prolinu, valinu, leucinu, isoleucinu a lysinových zbytků. V lidském těle se elastin nachází v cévách okolo srdce, dále pak ve vazech, šlachách a kůži. Jeho základní stavební kameny označujeme jako tropoelastiny. Na rozdíl od hotového elastinu jsou rozpustné ve vodě. Z těchto tropoelastinů je pak elastin tvořen enzymem, který se jmenuje lysyloxidáza. Díky velkému obsahu bazických lysinových zbytků má elastin izoelektrický bod. Elastin je hlavní přísadou v lidské kůži, která vypíná pleť – jak člověk stárne, tak jeho tělo zastavuje produkci tohoto proteinu a proto je pro kůži těžší být napnutá. Je také důležitý pro regeneraci a obnovení pleti, výživu a zpevnění nehtů, omezení tvorby záděr atd. Poškodit ho mohou různé faktory, např. stres, pravidelné kouření nebo hladina hormonů, proto je důležitá prevence.


Reklama:


Půjčujeme karavany a obytné vozy na Vaši dovolenou. Čerstvé ovoce a zelenina - pro vaše dokonalé zdraví.
Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!